Udržitelnost

Swash_webshop_slider_1903x500px_OverDuurzaamWassen

Mytí šetrné nejen k pacientům, ale i k našemu okolí a přírodě.

Jaký je náš závazek udržitelnosti?
S produkty Swash®, usilujeme o to, aby životy dnešních i budoucích generací byly nejen snadnější pohodlnější, ale také udržitelné a v souladu s naším okolím a přírodou. Toho se snažíme dosáhnout implementací nových standardů při asistovaném koupání ve zdravotnických a sociálních zařízeních a zároveň maximálním důrazem na šetrnost. Uvědomujeme si důležitost sociální, ekonomické a ekologické odpovědnosti ve všem co děláme.  Krok za krokem tak pomáháme lidem v našem okolí dosáhnout větší spokojenosti. 

MadeBlue_Logo_zw-orsnd70ff881gmruuinz4yzoc2f7sk7ntf7y9zoy8y

Made blue – 10 + 1 litr vody.
8500! To je počet dětí školního věku v rozvojových zemích, kterým poskytujeme čistou, pitnou vodu každý den společně s našimi partnery z MADE BLUE. MADE Při použití produktů Swash® pro koupání dochází k výrazným úsporám ve spotřebě vody  a tuto vodu pak poskytneme společně s MADE BLUE v těch zemích, kde je potřeba čisté pitné vody největší. Jako zákazník tak šetříte při každém mytí s produkty Swash® šetříte nejméně 10 litrů vody. Navíc nákupem každého balení pak přispějete na další jeden litr pitné, čisté vody. 10+1 litr čisté vody z každého balení tedy míří tam, kde jí nejvíce třeba.

 

Swan_logo_zw-orsnd7y9m29bs8qhp12lpgr4xgal09be5jvfr9nk2q

Nordic Swan Ecolabel
Produkty Swash® sebou nesou ten nejmenší možný dosažitelný dopad na životní prostředí a získaly tak právo pyšnit oceněním Nordic Swan Ecolabel. Toto prestižní skandinávské enviromentální ocenění garantuje, že produkty Swash® vyhovují těm nejpřísnějším enviromentálním požadavkům v průběhu celého svého životního cyklu. Od výroby primárních surovin přes dopravu až po konečné zpracování odpadů. 

 

Tencel_logo_zw-orsnd7y9m29bs8qhp12lpgr4xgal09be5jvfr9nk2q

TENCEL®
Tkanina sloužící jako základ pro většinu produktů z rodiny Swash®. Je vyráběna v maximálně možné způsobem šetrným životnímu prostředí s důrazem na dlouhodobou udržitelnost. Při zpracování odpadu z našich produtků kompostováním, vzniká z tohoto vlákna na bázi dřeva čistá voda a oxid uhličitý, který slouží dál při fotosyntéze nových stromů a rostlin. To je TENCEL®. Přelomový způsob výroby tkaniny TENCEL® i je také mimořádné šetrný k životnímu prostředí a díky maximální možné recyklaci energie a vody je dopad na naše okolí minimální. 

 

FSC_logo_zw-orsnd70fnzz7owxqv33purlcgrkp9qgkh31f3oheia

FSC-LABEL
Jedná se o označení výrobků, při jejích výrobě se brán maximální ohled na dlouhodobě udržitelné lesním hospodářství. To je pro nás i celou planetu velmi důležité.  Právě proto balíme všechny naše produkty  Swash® výhradně do krabic s FSC certifikací, která je zárukou výroby kartonu a papíru s co největšími ohledy na životní prostředí.  

LCA-LOGO-orsnd70ebrbrfd1cryp4wwa5qx8j5a3kuy1cke4xfg

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU SWASH®
Jaký má tedy Swash® celkový dopad na životní prostředí? Provedli jsme zcela nezávislý výzkum a porovnali v něm celý životní cyklu produktů Swash®, a koupání tradičním způsobem. V tomto komplexním modelu jsme zohlednili opravdu vše od získání základních surovin, přes vlastní produkci výrobku, jeho použití při mytí, až po finální zpracování našich produktů jako odpadu. Výsledkem této analýzy je, že použití produktů Swash® snižuje dopad na životní prostředí o celých 74%* a to ve srovnání s tradičním koupání s použitím vody a mýdla. 

*Swash® Gold Gloves - RUKAVICE bez vůně,  Swash Gold Wipes - UBROUSKY bez vůně, Swash® Refreshing Wipes - UBROUSKY bez vůně. 

Zpět do obchodu