O nás

„Poskytovat lepší péči snadněji, je možné.“

foto 

To je to, co nás žene kupředu. Díky zkušenostem a pevnému přesvědčení se nebojíme kriticky měnit zažité zvyklosti a postupy. I my máme ve svém okolí nemocné a imobilní osoby, i my jednou budeme potřebovat dobrou péči.

​Naší doménou je prevence dekubitů, zachování zdraví a integrity pokožky a prevence infekcí.

Jsme přesvědčeni, že:

  • Každý klient (pacient) si zaslouží tu nejlepší možnou péči.
  • Každá ošetřující osoba může pracovat efektivně a s nejvyšším možným komfortem.
  • Každý poskytovatel péče (zařízení či domácnost) může vynakládat prostředky na nejvyšší možný standard účelně.

Účinnost, maximální komfort pro všechny zúčastněné a zachování důstojnosti ošetřovaného jsou tím, oč tu běží.

Úzce spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními a sociálními službami na území ČR. Nejen v oblasti dodávek hotových řešení, ale také v oblasti vývoje zdravotnických prostředků. Pomáháme též ve vzájemné výměně odborných zkušeností s Evropskými centry pro intenzivní a dlouhodobou péči.

Odbornost na prvním místě

Naši dodavatelé a zákazníci jsou nám přísnými kritiky i rádci. Sami je o to žádáme. Spolupracujeme, komunikujeme, vzájemně se edukujeme a ochotně necháváme podrobovat kritice to, co má být využito v praxi.​

V odborné rovině spolupracujeme zejména s fakultními nemocnicemi a specializovanými pracovišti jako jsou KARIM, JIP, či odd. dlouhodobé intenzivní a paliativní péče. Průběžně čerpáme zkušenosti v zahraničí, především pak od našich kolegů v Nizozemsku, jehož zdravotnický systém je považován za jeden z nejpokrokovějších a nejbezpečnějších na světě.

Udržitelnost je skutečná priorita

Plýtvání vodou, energií či dalšími zdroji, nadužívání plastů, alergenů a chemických látek, tvorba nadměrné uhlíkové stopy, nevhodné složení, ergonomie, uživatelský diskomfort... to jsou příklady problémů, které bereme vážně.

Také si při každé příležitosti kladete otázku, zda "to" jde udělat šetrněji k životnímu prostředí a lidskému zdraví? Pro budoucí generace, již nyní.

Pro dobrou věc

pro charitu

Rozhodli jsme se podpořit skvělý projekt. Logistiku a expedici zboží pro nás zajišťuje společnost Pro-Charitu s.r.o., která se hlásí k principům sociálního podnikání. Jejím cílem je zaměstnávat minimálně 50 % zaměstnanců ze skupiny osob se zdravotním postižením a integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu. Aktuálně v Pro-Charitu s.r.o. pracuje bezmála 100 takových osob se speciálními potřebami. Pracovní podmínky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a omezením těchto pracovníků.

 

Nebýt si jistý a chybovat je lidské. Opakovat zbytečně stejné chyby je smutné. Bát se zeptat a věcně diskutovat pak nevyužitou příležitostí. Neváhejte se na nás proto obracet se svými dotazy a náměty. I my se chceme dále zlepšovat.

Pro výjimečnou péči, s lehkostí...

Martin-Holub Daniel-Galandr
Martin Holub
Partner, spoluzakladatel, fyzioterapeut a speciální pedagog
Daniel Galandr
Partner, spoluzakladatel, triatlet a 20 x Ironman
Od roku 2003 se zabývám prevencí infekcí a péčí o kůži. Po skončení praxe fyzioterapeuta jsem řídil obchod a vzdělávání pro oblast zdravotnictví, ve společnosti 3M, pro ČR, SR a Maďarsko. Pracovní mise do zemí EU, USA a Kanady mi umožnily čerpat zajímavé zkušenosti, navazovat vztahy a učit se od nejlepších. Nadále rozvíjím obchodní a odborné aktivity.

 

Jsem celoživotní sportovec a baví mě velké a nové výzvy. Obor zdravotnictví mě vždy lákal a proto jsem po téměř 20 letech opustil lukrativní post v nadnárodní společnosti a začal podnikat na vlastní pěst. Využívám zejména svých zkušeností s řízením a rozvojem firem a obchodních týmů na mezinárodní úrovni ve společnostech jako Office Depot a 3M. V naší firmě jsem zodpovědný zejména za její hladký chod. 

 

Zpět do obchodu