Připravte se na výjimečnou péčí, s lehkostí

Jakkoliv Den bezpečí pacientů je za námi, téma zůstává aktuální. Cestou k jeho posílení je také zjednodušení a standardizace péče.
Naší doménou je zajištění hygieny a zdraví pokožky, pro pacienty se zhoršenou mobilitou. Kupříkladu v kombinaci s inkontinenční dermatitidou, zatěžujícící zejména ošetřovaného a ošetřující osobu.
 
IAD SWASH 2021-10-06.png
 
Často čerpáme až neuvěřitelnou zpětnou vazbu a podněty. A jsme připraveni nejen čerpat, ale také sdílet: co funguje, nebo naopak nefunguje jinde.
S dovolením a velmi rád tak s vámi budu v občasném kontaktu. Stručně a přehledně.
 
Zpět do obchodu