2.2.2022 Udržitelné ošetřovatelství na Konferenci hojení ran

Konference „Nové výzvy v hojení ran“ a V. ročník odborného sympozia „Dekubity“ proběhne 24. – 25. března 2022, v konferenčních prostorách hotelu Galant, v Mikulově.
 
Pořádá ji Ústav zdravotnických věd LF MU a České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation.
 
Jakožto partner akce jsme si za nosné téma vybrali "Udržitelné ošetřovatelství." Konkrétně nás velmi zajímají možnosti pro zefektivnění a usnadnění hygieny pacienta. Tomu je uzpůsoben i náš workshop, pro který jsme zajistili zahraničního přednášejícího a obsah:
 
Sestry sestrám - zjednodušení péče o ležícího pacienta, Marco Smits (SWASH, Nizozemsko), s překladem do Čj
Diskusi doplníme o aktuální poznatky z praxe v českých nemocnicích a sociálních zařízeních.
 
Těšíme se na setkání a diskusi s odborníky na oblast péče o osoby s rizikem vzniku inkontinenční dermatitidy a dekubitů.
 
Pro více informací stačí, když nás budete kontaktovat na: info@r4future.com
 
Odkaz na stránky konference zde:
 
Za SWASH.cz,
Mgr. Martin Holub, Dis.
 
shutterstock_1721137639
Zpět do obchodu