8.12.2021 Ohlédnutí za Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením

Dne 3.12. proběhl Mezinárodní den osob se zdravotním postižením.

Také této skupině osob Covid významně zasahuje do každodenního života.

I za normálních okolností mají osoby se specifickými potřebami obtížnější přístup ke zdravotní péči, zaměstnání a k zapojení se do společnosti.
Přetrvávající pandemie bohužel dále prohlubuje tento problém jak znevýhodněným osobám, tak těm kdo o ně pečují.
 
Nejen my, ale mnoho odborníků, poskytovatelů péče a firem se hlásí k tomuto dni a usiluje o zlepšení kvality života a významnější integraci našich znevýhodněných spoluobčanů.
 
Celosvětový obrázek je vskutku alarmující. Věděli jste kupříkladu, že:
  • Z jedné miliardy populace osob se zdravotním postižením žije 80 % v rozvojových zemích
  • Odhaduje se, že 46 % starších lidí ve věku 60 let a více jsou lidé se zdravotním postižením
  • Každá pátá žena se pravděpodobně během svého života setká s postižením, zatímco každé desáté dítě je dítě s postižením
  • Osoby se zdravotním postižením na světě patří mezi nejvíce zasažené COVID-19

Více o tématu na odkazech:

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/dnes-je-mezinarodni-den-osob-se-zdravotnim-postizenim--pripomina-ministr-dienstbier-137795/

 
Martin Holub
Zpět do obchodu