25.10.2021 Skvěle ošetřit, snadněji a rychleji

Šetření na vzorku jedenácti pilotních sesterských týmů napříč českými nemocnicemi potvrzuje, že ošetřovat lze lépe a současně snadněji.
 
Bohužel není překvapením, že pracovní přetížení a vyhoření zůstávají bolestmi ošetřujícího personálu. Nové cesty ke zlepšení a k "ulehčení" situace jsou tak namístě víc než kdy v minulosti.
 
Jednou z rutinně vykonávaných činností je hygiena pacienta. Na první pohled banální, v praxi však velice důležitá. Zejména u obtížně mobilních, polymorbidních a obézních pacientů (a klientů) je časově, emočně i fyzicky náročná.
Současně je však nezastupitelným základem při prevenci infekcí, prevenci kožních komplikací a pro zachování psychické pohody pacienta i ošetřujících.
 
Pro pozitivní zkušenost jsme si došli do Nizozemska, kde se ze stejných důvodů rozšířila metoda bezvodé očisty SWASH. Po několika měsících máme první zpětnou vazbu z domácího prostředí, která potvrzuje zkušenosti ze zemí EU, publikované v roce 2019.

 

Stáhněte si report z českých nemocnic (šetření proběhlo ve 2. a 3. čtvrtletí 2021)

 ZP.VAZBA SWASH CZ_2021

Zpět do obchodu